ScanPipe är med och undsätter salamandrar

Plats

Dagvattenparken, Hyllie - Malmö stad.

Kund

NCC Sverige AB

Leveransperiod

Vintern och våren 2019

Malmö Stad
Dagvattenparken är en park på ca 23 000 kvadratmeter som anläggs söder om Hyllie vattenpark och spårområdet. Parken blir grön, men ska även kunna agera dagvattenmagasin vid kraftiga skyfall. Därför görs hela ytan skålformad, som skapar ett böljande landskap med tydliga nivåskillnader i parken.

Grusgångar skapas för promenader i parken. Men också hårdgjorda och bredare gångar för att snabbt och smidigt kunna röra sig genom parken. I den lägsta delen av parken övergår gång- och cykelvägar till en bro med utsiktsplats där man kan stanna upp och blicka ut över trädtopparna.

 

I parkens djupaste skålning anläggs en damm, både som prydnad och för att husera områdets mindre vattensalamandrar (Lissotriton vulgaris). Över dammen byggs spänger, vilka gör det möjligt att passera utan att bli blöt om fötterna. Spängerna sträcker sig även över parkens fuktigare markområden.

 

Fakta
Till projektet har Scanpipe levererat:


1 000 m² Firestone gummiduk 1,14 mm och installationsarbete.
Fiberduk och 16 st genomföringar till gångbro och 1 st genomföring till dagvattenbrunn.
4 km droppslang, 3 km kabelskyddsrör, dräneringsrör, kokosdräneringsslang, markavloppsrör, detaljer, ventiler, spolpost samt brunnar och betäckningar.

Önskar du veta mer om gummiduk och installationsarbete kan du ta tag i din normala Scanpipe kontakt via kontaktsidan.

Är du ny kund och är intresserad att få veta mer om gummiduk och installationsarbete kan du kontakta Mikael Nyström på:


[email protected] eller +46 70 284 43 36

Har du prøvet vores app?

Tryk på og derefter 'Føj til hjemmeskærm'