2200mm plaströr är med och utvecklar Hasslanda III

01/05

För att möjliggöra utvecklingen av Hasslanda III har man varit tvungen att lägga om den befintliga dagvattenledningen i betong. Omläggningen omfattas av drygt 350 meter rör, 4 stycken riktningsavvikelser och flera anslutningar med stigarrör.

Lunds kommun

Verksamhetsområdet Hasslanda III är under utveckling. Det har funnits ett stort intresse av att förvärva mark i området.

Arbetet kräver en kulvertomläggning och ny gatubyggnation. Marken är redan uppbokad.

För att möjliggöra utvecklingen av Hasslanda III har man varit tvungen att lägga om den befintliga dagvattenledningen i betong. Omläggningen omfattas av drygt 350 meter rör, 4 stycken riktningsavvikelser och flera anslutningar med stigarrör.

Den befintliga ledningen är 2300 mm invändigt.

Omläggningen ska ha en lång livslängd och klara de stora mängderna dagvatten. Som ersättning till den befintliga betongledningen har man valt att lägga plaströr i PE med den invändiga diametern 2200 mm. PE är ett flexibelt material vilket gör att rörets egenskaper och funktionalitet inte påverkas av sättningar i jorden.

Tillgång till magasinet från markytan skapas genom att anslutningar till stigarrör ID1000 svetsas direkt på rören. Detta spara både tid och pengar jämfört med stora betongelement. Avvinklingar sker med specialtillverkade böjar designade för projektet.

Rören svetsas ihop till ett helsvetsat system.

Fakta

Till projektet levererade Scanpipe:

Rörtyp: DN2200 IWS STRONG PIPE i PE
Omfång: Drygt 350 meter i längder om 13,5 meter

Önskar du veta mer om DN2200 IWS STRONG PIPE kan du ta tag i din Scanpipe kontakt via kontaktsidan.

Är du en ny kund och är intresseras av att få veta mer om IWS STRONG PIPE kan du kontakta Mikael Nyström på:

[email protected] eller +46 70 284 43 36.