BIRCO ränna avverkar vatten på Landvetter

01/05

I samband med projekt Terminalexpansion Söder, den största tillbyggnaden sedan flygplatsen byggdes 1977, ska en ny ytvattenränna läggas på flygplatsen. Den ska kunna avverka stora mängder vatten samtidigt ska den vara tålig nog att klara mycket tung trafik.

Landvetter flygplats

I samband med projekt Terminalexpansion Söder, den största tillbyggnaden sedan flygplatsen byggdes 1977, ska en ny ytvattenränna läggas på flygplatsen. Den ska kunna avverka stora mängder vatten samtidigt ska den vara tålig nog att klara mycket tung trafik.

Valet föll på BIRCOSolid dagvattenränna från en tysk tillverkare.

BIRCO rännan finns från smådimensioner upp till F900 klassade rännor som bland annat används vid flygplatser.

BIRCOsolid-rännans system säkerställer optimal täthet mot vätskor som bränslen, oljor, svaga alkalier och syror. Den monolitiska armerade betongkroppen motstår extrema belastningar och är idealisk för objektrelaterade dräneringslösningar.

Det finns möjlighet att välja att ha en inspektionsbrunn i varje ränna så att tätningarna mellan rännorna kan inspekteras.

Rännorna levereras i 4m längder vilket ger en snabbare installationstid.

Rännorna kan installeras som en typ I ränna, vilket innebär att det inte skall användas betong på sidorna av rännan endast en liten betongsula under rännan.

Rännorna kan levereras både med och utan fall.

Till alla projekt görs det en beräkning innan offert för att säkerställa att den/de rännor som är med i offerten kan klara den mängd vatten som kommer i det specifika projektet.

Betong slitsrännor kan levereras i antingen kl. D (40 ton) eller kl. F (90 ton).

Fakta

Till projektet levererade Scanpipe:

Betongrännan BIRCO
Typ: BIRCOSOLID
Omfång: ca 480m betongränna

Önskar du veta mer om Våra BIRCO betongrännor kan du kontakta din Scanpipe kontakt via kontaktsidan.

Är du en ny kund och är intresserad av att få veta mer om BIRCOSOLID betongrännor kan du kontakta

Mattias Sörensson på:

[email protected] eller +46 72 350 76 52