Inkoppling fjärrkyla SUS Skånes universitetssjukhus

01/05

Region Skåne har utvecklat en fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet i Lund. För att möjliggöra utvecklingen av SUS har man varit tvungen att lägga om den befintliga fjärrkylaledningen som är i såväl järn- som betongrör.

Lunds kommun

Region Skåne har utvecklat en fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet i Lund. I den finns en ny grundläggande idé om en öst-västlig utvecklingsriktning för sjukhuset. Den nya bebyggelsen ska koncentreras kring de centrala delarna med Centralblocket i mitten.

Den nya spårvägs- och bussterminalen vid sjukhuset ingår i ett nytt stadsutvecklingsområde med ett serviceutbud riktat även mot sjukhuset.

För att möjliggöra utvecklingen av SUS har man varit tvungen att lägga om den befintliga fjärrkylaledningen som är i såväl järn- som betongrör. Omläggningen omfattas av en tur- och returledning, skyddsrör, övergångar, ventiler samt flera riktningsavvikelser. 

Den befintliga fjärrkylaledningen är 500 mm invändigt.

Som ersättning till den befintliga fjärrkylaledningen har man valt att lägga plaströr i PE med den utvändiga diametern 630 mm.

Rören svetsas ihop till ett helsvetsat system.

Fakta

Till projektet levererade ScanPipe:

Medierör: 630mm PE100-rör sdr11 längd 12m
Skyddsrör: 1000mm PE100-rör sdr17 längd 12m
Omfång: cirka 150 meter i längder om 12 meter

Även:
böjar och ventiler samt övergångar från järn till PE och från betong till PE.

Önskar du veta mer om rör till fjärrkyla och PE-rör kan du ta tag i din normala ScanPipe kontakt via kontaktsidan.

Är du ny kund och är intresserad att få veta mer om rör till fjärrkyla och PE-rör kan du kontakta Mikael Nyström på: [email protected] eller +46 70 284 43 36